جودي آينده را پيشگويي مي‌كند


:ویژگی‌های محصول


شرح:

جودي دمدمي يك انگشتر حال‌نما جايزه مي‌برد. هر كس نگين انگشتر را فشار دهد، رنگ نگين عوض مي‌شود و انگشتر حالش را نشان مي‌هد. جودي مي‌خواهد به كمك اين انگشتر آينده ديگران را پيشگويي كند. جالب اين كه بعضي از پيشگويي‌هايش درست از آب در مي‌آيد!

قیمت محصول:

30,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: