جودي انجمن مخفي تشكيل مي‌دهد


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اگر قورباغه‌اي روي دستت جيش كرده مي‌توني عضو انجمن مخفي بشوي. جودي و دوستانش انجمني مخفي تشكيل مي‌دهند. تنها شرط عضويت در اين انجمن اين است كه قورباغه‌اي روي دستت جيش كند!

قیمت محصول:

38,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: