حالا دقيقا نيمه‌شب است (روايتي در 3 طبقه)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

بيرون از حادثه ايستادن تضمين امنيت و سلامت نيست. ربطي به اين ندارد كه كجاي تاريخ ايستاده‌اي؛ حادثه كار خودش را مي ‌كند. چنگ مي‌اندازد و يقه‌ات را مي‌گيرد و سرت را مي‌كوبد به طاق. گيجي و گنگي سايه مي‌شود و تمام عمر دنبالت مي‌آيد. شهر به شهر و خيابان به خيابان و كوچه به كوچه هم‌پايت مي‌شود و آخر سر، ميان طبقات و راه‌پله ساختماني كه ردي و نشاني روي نقشه ندارد، همه‌ات را فتح مي‌كند. اين، روايت متقاطع سه داستان است كه آدم‌هاش از سه جاي تاريخ زخم خورده‌اند و هنوز هم صداي نفس‌هاشان از اين ساختمان مي‌آيد.

قیمت محصول:

48,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: