حرفه بازيگري از الف تا ي


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اصول پيشرفت در بازيگري چيست؟ چرا بعضي از بازيگران نقش‌هاي جدي‌تر و ماندگارتري بازي مي‌كنند و بعضي كمتر؟ چرا بعضي پركارند و بعضي كم‌كار. اصلا چگونه بايد خود را شناساند و كار كرد؟ آيا رشد در بازيگري، به پول و پارتي و داشتن آشنا و سماجت متكي است يا نه؟ آيا چيزهاي ديگري هم وجود دارند كه در اين امر دخيل باشند؟ آيا صرف توانمند بودن در بازيگري، مي‌تواند ضمانتي براي اشتغال مداوم در اين حرفه باشد؟ دانستن آموزه‌هاي علمي بازيگر چقدر در پيشرفت بازيگر تاثير دارد؟ و اين كه بازيگري كدام‌يك از اين‌هاست: شغل؟ هنر؟ ذوق؟ صنعت؟ يا تجارت؟ مي‌توان گفت كه اين اولين كتاب است كه درباره شغل، اقتصاد، تجارت و به طور كلي «حرفه بازيگري» به زبان فارسي منتشر مي‌شود. نويسنده در اين كتاب از مواردي سخن گفته كه هر بازيگر در طي زندگي حرفه‌اي و هنري خود ممكن است با آن درگير باشد، نكاتي در مورد بازاريابي، تست‌ها و مصاحبه‌هاي بازيگري، داشتن اعتماد به نفس و...

قیمت محصول:

70,000 تومان


نظرات شما: