حقيقت و زيبايي (درس‌هاي فلسفه هنر)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اين كتاب كه از بيست و شش درس شكل گرفته، با روشي تازه مهم‌ترين مسائل زيبايي‌شناسي و فلسفه هنر امروز را بررسي مي‌كند. نويسنده كوشيده تا جنبه امروزي نظريات زيبايي‌شناسان را كشف كند. نخست هنر را پديداري در حد ارتباط انساني معرفي كرده و از هر دو ديدگاه هنرمند و مخاطب به بررسي هنر پرداخته و نيز به تفصيل نظرياتي را بررسي كرده كه تاكيد را بر زمينه اجتماعي هنر، زبان اثر هنري، معناشناسي اثر، تماس با اثر و سرانجام شكل يا ساختار آن گذاشته‌اند. در واپسين درس‌ها نيز، ديدگاهي ديگر كه هنر را برتر از هرگونه ارتباط انساني مي‌شناسد، مورد بررسي قرار گرفته است. اينجا از زبان هيدگر با نكته‌هاي بديعي آشنا مي‌شويم كه راهگشاي ادراك تازه‌اي از هنر خواهد بود. هر چند كتاب به روش تاريخي نوشته نشده، اما بنا به ضرورت، ديدگاه فيلسوفان بزرگ گذشته در مورد اثر هنري به دقت مورد بحث آن بوده است. كتاب از انديشه‌هاي افلاطون تا نوترين ديدگاه‌هاي هنري را مطرح مي‌كند. در پايان هر درس، كتاب‌شناسي جامعي نيز از منابع فارسي، فرانسوي و انگليسي درباره مباحث آن درس افزوده شده است.

قیمت محصول:

179,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: