حكايت عشق و عاشقي ما (مجموعه داستان)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اميرحسين مرا به جا نياورد. من او را شناختم. با پسر رقيب عشقي پدرم رو‌ به ‌رو شده بودم. لامذهب‌ها دار و دسته درست كرده بودند عليه سلطنت. هپوها، كور خوانده بودند. همه‌شان گير افتاده بودند. نيت كرده بودند اسلحه پيدا كنند بيايند جنگ ما. چه آدم‌هاي خوش‌خيالي! همان اول، حرفي نزده، جواب سلامش را ندادم. با لگد، با تخت كفشم كوبيدم به ساق پايش، داد زدم: «كله آخر!» آن وقت فهميد با چه كسي طرف است. به روي خودش نياورد. نامرد! زدم به رگ. گفتم: «به جان مادرم حوريه، اگه همه‌چيز رو گفتي، آزادي. ما همه‌چيز رو مي‌دونيم. حاشا نكن. پرت و پلا نگي‌ها. تو رو خوب مي‌شناسم. مي‌خوام كمكت كنم...»

قیمت محصول:

26,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: