خاطرات 1 بچه چلمن 1


:ویژگی‌های محصول


شرح:

بگذاريد همين جا همين حالا تكليفم را با شما روشن كنم، اين چيزي كه مي‌نويسم دفترچه خاطرات نيست. شرح حال است. تازه همين هم فكر مامان بود، نه فكر من! اما اگر او فكر مي‌كند كه قرار است من اين‌جا از احساساتم يا همچنين چيزهايي بنويسم، سخت در اشتباه است! اگر قبول كردم شرح حالم را بنويسم، فقط به اين خاطر بود كه به اين نتيجه رسيده‌ام كه وقتي بزرگ و پول‌دار و مشهور شدم، اين شرح حال به دردم مي‌خورد.

قیمت محصول:

38,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: