خرس خواستگاري تاتيانا رپينا (نمايش‌نامه)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اسميرنف: فكر كرده‌ايد چون يك موجود لطيف هستيد حق توهين كردن داريد؟ بدون اينكه كسي حقتان را كف دستتان بگذارد؟ بله؟‌ من شما را به دوئل دعوت مي‌كنم. لوكا: اي خداي بزرگ! مادر مقدس! آب! اسميرنف: بله،‌ دوئل مي‌كنيم! پوپووا: فكر كرده‌ايد از مشت‌هاي قوي و گردن كلفت‌تان مي‌ترسم؟‌ بله، شما يك غول‌ هستيد!

قیمت محصول:

18,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: