خواب زمستاني


:ویژگی‌های محصول


شرح:

خواب زمستاني با شيوه‌اي ساده و كلماتي دقيق و طنزي خاص و با قدرت قلم به ما تذكر مي‌دهد كه بدون درد زيستن، عشق به زندگي امكان ندارد. خواب زمستاني بيانگر زندگي همگاني و قبيله‌اي آدم‌‌هايي است كه حضور ناگزير مدرنيته را احساس مي‌كنند و از الزام فرديت و قبول فردي و تنهايي و مسئوليت، هراسان هستند. ميز گرد نويسندگان

قیمت محصول:

22,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: