خيانت (نمايش‌نامه)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

"خيانت" نمايش‌نامه‌اي است با حركت معكوس و داستان آن ماجراي زن و مردي است كه با وجود داشتن خانواده و فرزند، سال‌ها با يك‌ديگر رابطه داشته و در خانه‌اي كه به همين منظور تهيه كرده‌اند، اوقات زيادي را گذرانده‌اند. آن‌ها پس از سال‌ها تصميم به پايان دادن به اين قضيه مي‌گيرند و در آخرين ملاقات، به يادآوري خاطرات مشترك پرداخته و اندكي از روابط خانوادگي خود سخن به ميان مي‌آورند. "جري" كه در ابتدا دوست "رابرت" همسر "اما" بوده، پس از ملاقات با اين زن، تصميم به ايجاد رابط? دوستي با وي گرفته و سرانجام او را در مقابل اصرارهاي خود تسليم مي‌كند. رابرت چند سال بعد از موضوع مطلع شده، اما عكس‌العمل خاصي نشان مي‌دهد. جري با وجود اين رفتار خويش، رابط? دوستانه‌اش با رابرت را ادامه مي‌دهد و گه گاه از اين كه همسرش به يكي از همكاران خود علاقه‌مند است و چند بار با وي ناهار خورده، عصباني است. پس از گذشت گويا هفت سال، سرانجام اما و جري، منزل مشترك را رها كرده و هريك به دنبال زندگي خويش مي‌رود. كتاب علاوه بر متن نمايش‌نام? مذكور دربردارند? مصاحب? "امل گوسو"؛ "هارولد پينتر"، نويسند? اين نمايش‌نامه، است.

قیمت محصول:

15,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: