داستان (ساختار سبك و اصول فيلم‌نامه‌نويسي)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

كتاب داستان مشوق خلق آثاري است كه تماشاگران را در شش قاره به هيجان مي‌آورند و تا چندين دهه جذابيت خود را حفظ مي‌كنند. هيچ‌كس به كتابي كه بازارگرمي براي ته‌مانده‌هاي هاليوود را آموزش مي‌دهد نياز ندارد. چيزي كه نياز داريم كشف درباره اصولي است كه زيربناي هنر ما را مي‌سازند، اصول هدايت‌گري كه به استعدادها پر و بال مي‌دهند. يك فيلم ـ چه در هاليوود ساخته شده باشد و چه در پاريس يا هنگ‌كنگ ـ در صورتي كه واجد كيفيات كهن‌الگويي باشد در سراسر جهان و در زنجيره‌اي پيوسته مورد استقبال قرار مي‌گيرد، استقبالي كه سينه به سينه و نسل به نسل تداوم مي‌يابد. داستان كهن‌الگويي نخست يك تجربه انساني فراگير را كشف مي‌كند و آن‌گاه خود را در لفافه يك بيان هنري يكه و به لحاظ فرهنگي خاص، مي‌پيچد. اما داستان كليشه‌اي به دليل فقر يكسان در فرم و محتوا، فرآيند فوق را معكوس مي‌كند. اين نوع داستان ابتدا خود را به تجربه‌اي محدود و درون‌فرهنگي مقيد مي‌كند و سپس به جامه كليات فرسوده و نامشخص درمي‌آيد.اين كتاب در برنامه‌ي تلويزيوني كتاب‌باز معرفي شده است.

قیمت محصول:

110,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: