دايره بسته (نمايش‌نامه)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

آپارتماني در طبقه سوم ساختماني كه در ميان ويرانه‌هاي جنگ هنوز پابرجاست و متعلق به زني است با سرنوشتي تلخ و تراژيك كه او را با نام آنا مي‌شناسيم، تبديل به نمادي از جهان بيرون مي‌شود. آدم‌ها و رويدادها عصري دهشتناك را به نمايش مي‌گذارند: رده يك زنداني سياسي فراري به اين آپارتمان پناه مي‌آورد چنان كه ديگراني پيش از او چنين كرده بودند. اما چرا آنا در ابتدا تمايلي به پذيرفتن او نشان نمي‌دهد؟ و آن‌گاه كه رضايت مي‌دهد ميان اين دو چه مي‌گذرد؟

قیمت محصول:

2,500 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: