دختر بخت


:ویژگی‌های محصول


شرح:

ايزابل آلنده در پرو به دنيا آمده است و در شيلي بزرگ شده شهرت آلنده در نخستين نگاه شايد به سرگذشت غمبار دموكراسي سر نگون شده شيلي و روي كار آمدن حكومت نظاميان، تبعيد، اعدام و شكنجه گره خورده باشد اما در اصل سواي چنين روابطي،آلنده نويسنده قدر است كه در همه زمينه‌هاي داستان و رمان بضاعت خود را به نمايش گذاشته. از آلنده خانه اشباح و داستانهاي اوالونا و از عشق و سايه‌ها و پائولينا به فارسي ترجمه شده است آلنده فعلا ساكن كاليفرنيا است. دختر بخت حكايت انساني و دردآور موقعيت كساني است كه با بلندپروازي مي‌خواهند حرف خود را به كرسي بنشانند. تراژدي دلگير انسان در موقعيت پيچيده جهان كه خوشبختي را نويد مي‌دهد اما از خوشبختي در آن هيچ خبري نيست. شخصيت‌هاي بي‌شمار دختر بخت كه هر كدام لحظاتي مي‌درخشند و بعد از نفس مي‌افتند و جاي خود را به ديگري مي‌دهند، آدمي را به ياد تك‌گويي مكبث مي‌اندازد كه در رثاي ليدي مكبث مي‌خواند.

قیمت محصول:

26,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: