درآمدي به نمايش‌نامه‌شناسي


:ویژگی‌های محصول


شرح:

جستارمايه‌هاي درآمدي به نمايش‌نامه‌شناسي با بررسي نيازها و چشم‌داشت‌هاي آموزشي و پژوهشي دانشجويان درس‌هاي مباني نمايش‌نامه‌نوسي، و اصول و فنون نمايش‌نامه‌نويسي پديد آمده‌اند، ليكن براي درس‌هاي تحليل نمايش‌نامه و سبك‌هاي ادبي جهان پيشنياز به شمار مي‌روند.

قیمت محصول:

65,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: