درخت انجير معابد 2 (2 جلدي) شوميز


:ویژگی‌های محصول


شرح:

كتاب " درخت انجير معابد" از حوادث و شرايطي برخوردار است كه شايد در آثار ديگر احمد محمود كمتر ديده شود. تنها وجه اشتراك اين رمان با رمان‌هاي ديگر نويسنده سرزمين گرم است كه بنا به اقتضاي خصلت‌هاي اقليمي " درخت انجير معابد" انتخاب شده است. در اين رمان بيشتر حوادث اساسي پيرامون درخت انجير معابد شكل مركز حوادث عمده است و چنين است كه درخت انجير خصلت‌هاي خود را به رمان تحميل مي‌كند. شايد مي‌شد سمبل ديگري انتخاب كرد كه نياز به محيطي گرم نداشته باشد از اين بابت مي‌شد اين رمان در هر مكان و هر زمان واقع شود. در اين رمان انجير معابد مركز حوادث مهمي است كه اتفاق مي‌افتد و اين حوادث خود موجب حوادث ديگر مي‌گردد.

قیمت محصول:

125,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: