درد مختصر و آسايش‌گاه (نمايش‌نامه)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

بيشتر سياستمداران حاكم نه به حقيقت بلكه به قدرت علاقه دارند. حقيقت و قدرت نزد زمامداران حاكم در تقابل با همند. براي حفظ قدرت اما، بايد مردم را در جهل نگه دارند، جاهل به حقيقت، حتا حقيقت زندگي خود. در نتيجه آن‌ها با همه وسايلي كه در اختيار دارند به مردم دروغ مي‌خورانند. اما در اين ميان، وظيفه مهم توضيح حقيقت بر عهده ما هنرمندان است! يكي از والاترين توانايي‌ها و خلاقيت‌هاي انسان، داشتن بيان رسا و بيرون ريختن شيواي آن چيز‌هايي است كه در درون دارد. حرمت انسان دارد از دست مي‌رود، وظيفه همة ما دفاع از حقيقت انسان است!

قیمت محصول:

32,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: