در زمانه پروانه‌ها


:ویژگی‌های محصول


شرح:

ماجراي در زمانه پروانه‌ها در كشور دومينيكن و در زمان ديكتاتوري رافائل تروخيو مي‌گذرد. سه خواهر به مبارزه با ديكتاتوري برمي‌خيزند: يكي از خواهران كه پيش از همه، مبارزه را آغاز كرده خود را پروانه ناميده و حالا اين سه خواهر در ميان همگان به پروانه‌ها شهرت يافته‌اند. «اين جا هميشه از اين اتفاق‌ها مي‌افتد. هر روز و هر شب دست كم يك نفر به گريه مي‌افتد. كنترلش را از دست مي‌دهدو فرياد مي‌زند، هق‌هق يا ناله و زاري مي‌كند. مينروا مي‌گويد بهتر است راحت باشيم، اما هرگز خودش اين كار را نكرده. راه ديگر اين است يخ بشوي و هرگز نشان ندهي چه احساسي داري و از فكرهايت حرف نزني؛ بعد يك روز از اين‌جا بيرون مي‌روي، آزاد آزاد، اما تازه كشف مي‌كني قفل شده‌اي و كليدش را جايي در اعماق قلبت انداخته‌اي كه نمي‌شود بيرون آورد.»

قیمت محصول:

89,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: