در ميانه راه (نمايش‌نامه)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

قهوه‌چي: مي‌گم قارداش... اگه حرف اونا درست باشه چي؟ عاشيق: حرف كيا؟ قهوه‌چي: همونا كه گفته‌ن شما بي‌خدايين... مي‌دوني... من خودم دين و ايمون درست حسابي ندارم... ولي بعضي وقتا نماز مي‌خونم... محرم صفر لب به عرق نمي‌زنم... مي‌گم بالاخره اون دنيايي هم هست. اينه كه خوش ندارم پاي كسي به دكونم باز بشه كه پشت سرش حرفاي خوبي نمي‌زنن... عاشيق: چه حرفايي؟ قهوه‌چي: مي‌گن توده‌ايه... بي‌خداس... عاشيق: بهتونه!

قیمت محصول:

7,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: