در چشمه خورشيد (شناخت‌نامه امين فقيري جهانش قصه‌ها و نوشته‌هايش)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

در چشمه خورشيد پنجره‌ كوچكي است به روي جهان قصه‌هاي امين فقيري، قصه‌هايي از زندگي مردم، مردم روستا، اندوه‌ها و اميد‌هايشان، قصه‌هايي كه هر چند از فقر و رنج و نابساماني در تاريخ اجتماعي ايران حرف مي‌زنند، به شيريني و خنكاي برف و سر كه‌شيره‌اند در گرماي تابستاني شيراز. امين فقري در اين كتابچه در ميان قصه‌هايش كنار ما مي‌نشيند.

85,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما