دست‌هاي آلوده (نمايش‌نامه)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

"دست‌هاي آلوده" نمايش‌نامه‌اي است از ژان پل سارتر كه كشمكش بين ايده‌آليسم و رئاليسم سياسي را در يك حكومت تصوري اروپايي مركزي در هنگام جنگ بين‌الملل دوم نشان مي‌دهد. موضوع اين نمايش‌نامه بيشتر جنبه‌ي سياسي دارد و صريحا حمله و انتقادي است به احزاب دست چپي و مخصوصا حزب كمونيست.

قیمت محصول:

28,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: