دفترهاي تئاتر 4 (مجموعه مقالات ويژه كمدي‌هاي تك‌پرده‌اي چخوف)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

در اين دفتر قصد داريم برگردان‌هاي روان، صحنه‌اي، و قابل اجراي تازه‌اي از تمام تك‌پرده‌اي‌هاي كمدي چخوف را يكجا ارائه دهيم. برگردان‌هاي فارسي مختلفي از برخي از اين آثار طي ساليان در نشريات و مجموعه‌هاي مختلف ظاهر شده و برگرداني از همه آن‌ها نيز در مجلدهاي مختلف مجموعه آثار چخوف كه همين چند سال پيش انتشار يافت آمده است. اما تا آن‌جا كه ما آگاهيم همه اين آثار هيچ‌گاه در كنار يكديگر در يك كتاب نيامده و برگردان‌هايي اجرايي از همه آن‌ها نيز در زبان فارسي موجود نيست.

قیمت محصول:

12,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: