دكه بين راه (نمايش‌نامه)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اين مجموعه مختصر شامل شش نمايش‌نامه كوتاه است كه در اصل و به طور عمده قالب داستاني معمول ندارند و فقط به مكالمه ساخته شده‌اند. نويسنده، خارج از مكالمه هيچ توضيحي درباره شخصيت‌ها نمي‌دهد. "آيا اين همه داستانك‌هايي‌اند كمابيش حول و حوش يك شخصيت يا يك سرگذشت؟ ـ داستان دختري كه بخشي از سرگذشتش را در مكالمه‌اش با مادر درمي‌يابيم، و نيز اين نكته را كه نامي بدلي (نيمه اسپانيايي ـ نيمه سوئدي) براي خود دست و پا كرده است. آيا هم اوست كه در مكالمه با راننده‌ي در دشت، دروغين بودن هويت سوئدي‌اش را تقريبا لو مي‌دهد يا در تكه‌اي ديگر شايد با هويت اسپانيايي در مرز ميان مكزيك و ايالت تكزاس با مردي از تنهايي و هراس و بيگانگي خود مي‌گويد؟".

قیمت محصول:

10,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: