دنياي استثنايي آلفرد ژاري (شاه اوبو) نمايش‌نامه


:ویژگی‌های محصول


شرح:

آلفرد ژاري استثنايي زندگي كرد، آثار استثنايي خلق كرد، استثنايي مرد و يك دنياي استثنايي پديد آورد. او شاعر، رما‌ن‌نويس، نمايشنامه‌نويس، طراح و هم‌زمان دانشمند بود. در عمر بسيار كوتاه خود آثار بسياري را خلق كرد. شاخص‌ترين اثر او، شاه اوبو، آغاز‌گر سبك‌هاي دادائيسم، سورئاليسم و ابزورد است كه بيشترين تحول را در هنر تئاتر پديد آورد و تاكنون بيشترين اجراهاي عروسكي و صحنه‌اي را داشته است. پدر اوبو: آه آقايان! هر چند ممكن است اين كشور زيبا باشد ولي يك تكه از لهستان هم نمي‌شود. اگر لهستان وجود نداشت، هيچ لهستاني هم نبود.

قیمت محصول:

12,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: