دوچرخه مرد محكوم و سه‌چرخه (2 نمايش‌نامه)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

نمايش‌نامه‌هاي آرابال سرشارند از خيال، ريشخند و شواهد تاريخي، اما هيچ ارتباطي به واقع‌گرايي بي‌روح و روياپردازي اغراق‌آميز ندارند. اين آثار مخاطب را سر در گم مي‌كنند و بر مي‌انگيزند، دليل جذابيت‌شان دقيقا همين است. آثاري عميقا سياسي و به طرز سرخوشانه‌اي روشن‌بين، ياغي و بي قيد و بند كه نشانه‌هاي روشني از زمانه ما را در خود دارند...

قیمت محصول:

22,000 تومان


نظرات شما: