ديوان نمايش 2 (نمايش‌نامه)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

همه نمايش‌نامه‌هاي آمده در اين ديوان را نويسنده بازنگري كرده است. در اين بازنگري، طبعا ساختمان اصلي نوشته‌ها و كليت آنها دست نخورده است، و شايد برعكس، نويسنده كوشيده است آنها را با دور كردن از هر گونه گنگي و ابهام به گوهر اصلي‌شان نزديك‌تر كند. يعني آنچه را كه به هر دليل در زمان خودشان ناتوان از بهتر گفتنشان بوده، چه خامي و ندانم‌كاري، يا جو زمانه و بندهاي روزگار، اكنون روشني و صراحت ببخشد.

قیمت محصول:

120,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: