رازي در ميان نيست (انديشه‌هايي درباره بازيگري)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

براي اين به تئاتر مي‌رويم كه زندگي را تماشا كنيم، ولي اگر زندگي بيرون از تئاتر با زندگي درون تئاتر تفاوتي نداشته باشد تئاتر اصلا بي‌معناست و اجراي آن بيهوده است. ولي اگر بپذيريم زندگي درون تئاتر آشكارتر و پورشورتر از زندگي بيرون است، آن‌گاه مي‌توان ديد كه اين زندگي هم همان زندگي بيرون است و هم چيز ديگر.

قیمت محصول:

26,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: