روز ناشنوا (نمايش‌نامه)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

ولي من فكر مي‌كنم تو مي‌توني درك كني. معلومه كه مي‌توني. به دوست‌هاي ناشنواي تو مدرسه‌ت فكر كن. بعضي وقت‌ها كه مي‌خواي توجه‌شونو سمت خودت جلب كني چنگ‌شون مي‌كشي. بعضي وقت‌ها مي‌زني‌شون. حتم دارم اين‌كارو مي‌كني. چون مي‌خواي نگاهت كنن. و درمونده هم مي‌شي. آره، مي‌شي!

قیمت محصول:

5,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: