روياي آدم مضحك (مجموعه داستان)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

به دقت وراندازش كردم. در ظاهرش چيز خاصي بود كه آدم اگر حواسش هم نبود بي‌اختيار نگاهش به طرف او برمي‌گشت و به چنان خنده‌اي مي‌افتاد كه ديگر نمي‌شد جلوي آن را گرفت. اين اتفاقي بود كه براي من هم افتاد.

قیمت محصول:

30,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: