زمين انسان‌ها


:ویژگی‌های محصول


شرح:

زمين بيش از هر كتابي از ما به ما مي‌آموزد، زيرا در برابر ما ايستادگي مي‌كند. بشر هرگاه با مانع درگير شود توان خود را مي‌آزمايد اما براي چيره شدن بر مانع به ابزاري نياز دارد، رنده‌اي يا گاوآهني مي‌‌خواهد. برزگر هنگام شخم، رازهاي طبيعت را مو به مو بيرون مي‌كشد و حقيقتي كه به دست مي‌آورد حقيقتي كلي است. هواپيما نيز كه ابزار كار هوانوردان است انسان را با تمام مسائل كهن درگير مي‌كند.

قیمت محصول:

27,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: