زن در ريگ روان


:ویژگی‌های محصول


شرح:

داستان مردي است كه همراه زن جواني در ده ساحلي دور افتاده‌اي ته گودال پهناور شني گير افتاده است. در اين گودال هر دم خطر ريگ روان كه باد آن را مي‌آورد تهديدشان مي‌كند. اين رمان به نحو چشم‌گيري عناصر داستان دلهره‌آور را با اصول رمان‌هاي اگزيستانسياليستي معاصر درهم مي‌آميزد. «اين رمان خصوصيت اسطوره‌هاي بزرگ را دارد كه با دقت داستان‌هاي واقعي روايت مي‌شود. استعدادي را نمايان مي‌كند كه محدود به مرزهاي جغرافيايي نمي‌شود. دستاوردي است عظيم.»

قیمت محصول:

37,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: