ساعت 25 و اشخاص (نمايش‌نامه)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

مرد اول: اما اگه اعتراف كرده باشيم يعني به خاطر قتل يه زن اعدام‌مون مي‌كنن؟! مرد دوم: اااااه تو هم كه هي مي‌گي اعدام اعدام. مرد سوم: آره اعداممون مي‌كنن. مرد دوم: اما آخه چرا؟ مرد سوم: چون قاضي گفته. مرد اول: اما آخه سه نفر و به خاطر يه نفر؟! مرد دوم: راست مي‌گه اين بي‌عدالتيه!!

قیمت محصول:

15,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: