سالن خزندگان 2 (مجموعه ماجراهاي بچه‌هاي بدشانس)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

بودلرها با بويي وحشتناك، يك افعي مرگ‌بار، چاقويي دراز، و يك چراغ مطالعه برنجي سنگين مواجه مي‌شوند. با يك ماشين تصادف مي‌كنند، و با كسي كه آرزو داشتند ديگر تا آخر عمر چشم‌شان به او نيفتد رو‌به‌رو مي‌شوند.

قیمت محصول:

27,000 تومان


نظرات شما: