سبك‌شناسي نثر


:ویژگی‌های محصول


شرح:

باب سبك شناسي نثر بسيار گسترده است. بررسي سبك هاي مذهبي فرق مختلغ از دعا و مناجات و كتابهاي آسماني ،سبك هاي مختلف عرفاني، سبك شناسي نسخه بدل ها، سبك هاي مختلف نويسندگان بزرگ معاصر و دهها موضوع ديگر. در اين كتاب بيشتر به بحث دوره پرداخته شده است.

قیمت محصول:

65,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: