سكوت بره‌ها


:ویژگی‌های محصول


شرح:

كتاب حاضر، كه پس از انتشار، در آمريكا و ساير كشورها با استقبال و تحسين اغلب منتقدان و روزنامه‌ها و مجلات روبه‌رو گرديد، بر پايه واقعه‌اي حقيقي نگاشته شده است. نويسنده به هيچ‌رو قصد خلق اثري جنايي و پليسي به روان معمول نداشته، سعي نموده است كه رويدادها را با ديدي روان‌شناختي و با بهره‌گيري از علوم رفتاري مورد بررسي قرار دهد و معلوم دارد كه تزلزل در روان افراد جامعه و عدم وجود نظام اخلاقي و تربيتي نيك و پسنديده، چه فجايعي به بار خواهد آورد. اين امر به خصوص در فصول آخر كتاب به وضوح قابل درك است. بنابراين، خوانندگاني كه به مطالعه اين كتاب همت مي‌‌گمارند، به فراست درخواهند يافت كه نويسنده با ياري گرفتن از علم روان‌شناختي و براي نشان دادن زواياي تاريك روان انسان بدين مهم اقدام نموده است.

قیمت محصول:

85,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: