سوء‌ظن


:ویژگی‌های محصول


شرح:

بازرس برلاخ، بستري در بيمارستان، پي مي‌برد كه پوشكي از دار و دسته جنايت‌كارهاي نازي اكنون در سوييس در مقام پزشكي صاحب نام به جنايت‌هايش ادامه مي‌دهد. برلاخ كه با مرگ فاصله‌اي ندارد بايد تكليف اين سوظن را روشن كند.

قیمت محصول:

20,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: