سوختن مدام بر محور صندوق نسوز (نمايشنامه)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

مامور ثبت- توي چهل سال تجربه‌ي حصر وراثت زياد به اين مورد شل كن سفت كن برخورد شده. حتي گاهي با اولين دل‌پيچه‌هاي مالك پا به سن گذاشته بيلدينگ‌هاي هزار طبقه‌اي غيب شدن. چه برسد به گاوصندوق و شتر صندوق و مورچه صندوق. زن مسن- پس در اين مواقع چه بايد كرد؟ مامور ثبت- هيچي. مي‌دوني مادام اين يك ساختار كاپيتاليستي. جان كلام اينه كه بدزد و بذار بدزدن! يعني مث اينكه اصلا بيلدينگي در كار نبوده. مژده‌گوني ديگه... زيرسيبيلي و ... بعله! زن مسن- ازتون داره خوشم مي‌ياد. افكار كثيفي دارين!

قیمت محصول:

1,500 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: