شاه كليد


:ویژگی‌های محصول


شرح:

دو همشاگردي قديم كه زماني هر روز همديگر را مي‌ديدند و به هم كتاب قرض مي‌دادند و درباره كتاب‌ها با هم بحث مي‌كردند، بعد از دبيرستان سال تا سال همديگر را نمي‌بينند، يكي به دنبال گمشده‌اي مي گردد و ديگري خود را در آپارتمانش حبس كرده و مي‌خواهد رماني درباره انقلاب بنويسد. دست روزگار بعد از سال‌ها آن دو را به هم مي‌رساند: يكي دست از دنيا شسته و درباره انقلاب مي‌نويسد و ديگري به دنبال يك شاه كليد است ـ شاه‌كليدي كه تا وقتي توي جيبت باشد، همه‌ درها به رويت باز مي‌شود. اين كتاب در برنامه‌ي تلويزيوني كتاب‌باز معرفي شده است.

قیمت محصول:

29,500 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: