شبح در همسايگي شماست (دايره وحشت 12)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

در همسايگي هانا اتفاقات عجيبي مي‌افتد. درست از زماني كه پسر جديدي به خانه كناري او نقل مكان كرده است. اما او كي به آنجا آمد؟ آيا شب قبل كه هانا به خواب رفت خانه خالي نبود؟ پس چرا هنوز هم خالي و متروك به نظر مي‌رسد؟...

قیمت محصول:

10,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: