شب‌نشيني بعد از مراسم تدفين


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

لاي پلك‌هاي كرختمان كه باز مي‌شود، گرگ خاكستري را مي‌بينيم كه هنوز همان‌جا كنار اجاق دراز كشيده و با پالتوي خز سنگيني كه به تن دارد به‌نظر نمي‌رسد سرما توانسته باشد گزندي به جانش برساند. زير نور روز كه فضاي پناهگاه را از درزهاي ديوار سنگي‌اش، با روشنايي مات خود اشغال كرده است، خودش را پهلو به پهلو مي‌كند و از لاي پلك‌هاي گرگي‌اش ما را مي‌پايد؛ ما را كه مثل بچه‌گربه‌هايي مظلوم سر به سينه و شانه هم به خواب رفته‌ايم و خودمان را توي پتوها و كاپشن‌هايمان مچاله كرده‌ايم.

48,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما