شرف كبير (نمايشنامه كمدي تراژيك تك‌پرده‌اي در سه تابلو)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

شمن حكيم- قوم ما را روزه‌اي سخت پيش آمد وز امروز نيز دهان ما طعم شير و شكار نخواهد چشيد و پاي كوبي و هلهله‌اي برپا نخواهد شد! كسي به كسي نزديك نخواهد شد! درختي ديگر بر زمين نخواهد افتاد! نبينم نوزادي در چشمه شسته شود! شاخ آلوچه‌اي صدمه ببيند، ميريامي! صيد جوان موقوف، گاو ايستاده! چش‌ريزه‌ها توجه كنند كه ني‌زار دكوراسيون داخلي نيست! دكوراسيون خارجي‌ست.

قیمت محصول:

1,500 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: