شعر زمان ما 1 (شعر شاملو از آغاز تا امروز)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

بيابان را، سراسر، مه گرفته‌ست چراغ قريه پنهان است موجي گرم در خون بيابان است بيابان، خسته لب‌ بسته نفس بشكسته در هذيان گرم مه، عرق مي‌ريزدش آهسته از هر بند

قیمت محصول:

55,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: