شهري زير خاكستر


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

در اتاق رو هم باز كردم. يه چيزي مثل رعد و برق از پايين ستون مهره‌هام اومد توي گردنم. نفسم قطع شد. سعيده كه بيرون در ايستاده بود فقط من رو مي‌ديد. نمي‌دونم از پشت چه شكلي شدم كه با وحشت خودش رو انداخت سمتم. صدام درنمي‌اومد. عين وقتي كه كابوس مي‌بيني و مي‌خواي فرياد بزني اما نمي‌شه. فقط مي‌خواستم اين صحنه رو نبينه. برگشتم و با دست محكم زدم روي قفسه سينه‌ش. پرت شد بيرون و افتاد روي زمين.....

64,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما