شيوه طراحي ذهني


:ویژگی‌های محصول


شرح:

طراحان بايد بدانند كه جايگاه اين اصول و قواعد كجا مطرح مي‌شود و به اين قوانين همواره به عنوان واسطه‌هاي ضروري نگاه ‌كنند. به عبارت ديگر، در طراحي عملكرد ذهن را هدف قرار ندهند و آن را فقط به عنوان يك واسطه انتقال تلقي كنند.

قیمت محصول:

43,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: