شيوه طراحي 1


:ویژگی‌های محصول


شرح:

ميل به طراحي از دوران كودكي در انسان پديدار مي‌شود. شايد مي توان گفت با ما به دنيا مي‌آيد. شما تا قبل از رفتن به كودكستان بدون شك ديوارهاي اتاق‌هايتان را خط‌خطي كرده‌ايد. اگر هم‌اكنون به كودكاني كه در خانه شما هستند توجه كنيد اين تمايل غريزي را در آن‌ها خواهيد ديد. كودك، دنياي اطراف خود را چنانكه حس مي‌كند به ما نشان مي‌دهد، نه چنان‌كه ما مي‌بينيم و بنا به عرف و عادت شناخته‌ايم.

قیمت محصول:

120,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: