صور خيال در شعر فارسي


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اين كتاب، در حقيقت، بخش نخستين و مقدمه‌اي است براي جستجوي دراز دامني كه مؤلف از حدود ده سال قبل ـ هنگام تحصيل در دوره ليسانس ادبيات فارسي در دانشگاه مشهد ـ در باب شعر فارسي آغاز كرده و طرح اجمالي بخش‌هاي آن به ترتيب ذيل خواهد بود: بخش دوم حركت و سير صور خيال از سنائي تا نظامي، كه قدمي است براي نوعي دگرگوني در شيوه تصوير؛ و بخش سوم از مولوي تا حافظ، كه موازين تصوير و ملاك‌ها و مباحث مربوط به صور خيال به كلي تغيير مي‌كند.

قیمت محصول:

120,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: