طومار شيخ شرزين (فيلم‌نامه)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اين طوماري است از شيخ شرزين دبير، كه در آن به خط خويش شمه‌اي از احوال خود را نگاشته، و سال‌ها پيش محض دادخوهي جهت صاحب‌ديوان مغفور فرستاده، و اخيرا هنگام ثبت ماترك صاحب‌ديوان خداي آمرز، ميان چندين اوتاغ خريطه‌هاي طومار و بياض مشتمل بر تظلم‌نامه‌ها و تقويم ماليات اصناف به دست آمده، و قابل آن است كه اندكي از آن به نظر عالي برسد.

قیمت محصول:

20,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: