عاشقانه‌ها (گزينه سروده‌هاي شاعران امروز ايران)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

عشق از درونمايه‌هاي اصلي شعر فارسي است، اما در اين كتاب با رويه و گونه‌اي ديگر از اين مفهوم روبه‌رو مي‌شويم. نيما و شاعراني كه پس از او آمدند، عشق را از مفهومي ذهني به امري عيني بدل كردند، امري ملموس و شناخت‌پذير. اين كتاب مجموعه‌اي در خور از نگاه شاعران به مفهوم عشق است.

قیمت محصول:

33,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: