عزرائيل (كهنه سرباز 1)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

مرد ظاهر آرام و موجهي دارد. با آن كت و شلوار معمولي و خوش‌دوخت، با آن كيف سامسونت، با آن خودروي سواري، از هر كس بپرسي مي‌گويند كارمند بانك است. اما كسي مي‌داند پشت اين نقاب آرام و موقر چه كسي قرار دارد؟ واقعا او كيست؟ موش؟ گربه؟ يا عزرائيل؟ او كه سراسر ابهام است كليد فهميدن علت اين همه قتل و خونريزي است يا قفل آن؟ يا نكند چيزي فراتر از آن است؟ چه كسي زير شكنجه تاب مي‌آورد و چه كسي گناه قتل پنج نيروي سپاه قدس در دوحه قطر را به گردن مي‌گيرد؟ و سوالي كه از همه مهم‌تر است؛ حق با عليست؟ مجموعه عزرائيل به قلم نيما اكبر خاني رماني در سبك تريلر است كه با درون‌مايه امنيتي - جاسوسي‌اش نقبي به اتفاقات مختلفي كه طي چهل سال گذشته در ايران رخ داده است مي‌زند.

قیمت محصول:

65,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: