فاصله (مجموعه داستان)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

كارور از تواناترين داستان‌نويسان معاصر آمريكا و جهان است و مجموعه حاضر دربردارنده برخي از بهترين داستان‌هاي كوتاه او است، هر چند همه آثارش از چنان كيفيت و قوتي برخوردارند كه انتخاب بهترين از ميان آن‌‌ها كاري دشوار است. داستان‌هاي كارور اغلب درباره زنان و مرداني است كه گويي از درون ويران شده‌‌اند و اين ويراني در تنهايي و عدم امكان ارتباط آنان با ديگران نمود پيدا مي‌كند. گاهي خوشبختي را بيرون از زندگي خود و در زندگي ديگران مي‌بينند اما كارور نشان مي‌دهد اين تصور آنان نيز چندان متكي به واقعيت نيست و فقط به دليل آن است كه دستي از دور برآتش دارند. شخصيت‌هاي او در صحنه‌پردازي حداقل‌ گرايانه‌‌ي داستان‌هايش به شدت براي خواننده ملموس و قابل درك مي‌شوند و در پايان داستان‌هايش خواننده كه ابتدا حس مي‌‌كند اتفاق مهمي رخ نداده ناگهان متوجه هيبت و هولناكي آنچه رخ داده مي‌شود.

قیمت محصول:

39,500 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: