فردريك يا تاتر بولوار (نمايش‌نامه)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

در تاتر بولوار هستيم. تاتري كه صحنه زندگي را تصوير مي‌كند. در آن‌جا عشق، كينه و دسيسه انسان‌ها را به يكديگر پيوند مي‌دهد. اريك امانوئل اشميت در اين نمايش‌نامه از زندگي بازيگر بنام رمانتيك، فردريك لومتر الهام گرفته است. بازيگري كه از هيچ چيز پروا ندارد به جز عشق و آن‌گاه كه دل در گرو مهر زن جوان مرموزي مي‌نهد، بايد ميان دلبستگيش به تاتر و اين زن يكي را برگزيند.

قیمت محصول:

37,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: